Vad är Probiotika?

Pro-biotika betyder ”för livet” och är motsatsen till anti-biotika (som dödar bakterier). Vi lever omgivna av bakterier, vi kan inte undgå dom, men vi kan välja att vara omgivna av de goda bakterierna –probiotika, som är levande mikroorganismer naturligt förekommande både i och utanför människokroppen. Det finns många nyttiga och fördelaktiga bakteriestammar. I Byoms använder vi bakteriestammen bacillus coagulans som är en kraftfull och fördelaktig bakterie, den kan överleva i dvala i den barska/hårda/stränga miljö som rengöringsmedel har. I alla våra produkter är koncentrationen minst 10⁵ CFU/ml.

Bakterier i hemmet

Överallt i hemmet finns det dåliga bakterier. Det är dessa bakterier som ger dålig lukt och har dålig inverkan på vår hälsa. Vid vanlig städning försöker vi döda de dåliga bakterierna, vi desinficerar, men de dåliga bakterierna kommer snabbt tillbaka igen.

 

Städning med probiotika

När du städar med produkter som innehåller probiotika, sprids de goda bakterierna ut på ytorna och börjar sin kamp mot de dåliga bakterierna. De goda bakterierna tar över platsen från de dåliga bakterierna. Detta är något som kallas kompetativ hämning. Den aktiva probiotiska bakteriekulturen rengör på djupet under ytan på biofilmen.

 

Varför städa med probiotika?

Probiotika återställer den naturliga mikrobiologiska balansen och skapar en mikrobiologisk miljö som är gynnsam för människor, samt skyddar oss mot spridning av skadliga bakterier och garanterar upp till 8 dagar skydd tack vare de goda bakteriernas effekt. Efter att byoms är sprayade på kläder eller på ytor, går de probiotiska bakterierna omedelbart till handling. Tack vare byoms speciella inkapslingsteknik kommer probiotikan till liv och börjar reproducera sig under bråkdelen av en sekund, och inom en timme täcker de goda bakterierna hela ytan och ger ingen plats år andra mikroorganismer (t.ex. patogener/sjukdomsalstrande bakterier) via en kompetativ hämning.

När vi på läkares inrådan tar probiotika skapar vi en sund balans i våra tarmar. Med probiotiska tvätt- och rengöringsmedel kan vi skapa en miljö som också är gynnsam för oss och vår omgivning. 

 

   

Vetenskapligt bevisat

Antalet sjukhusinfektioner minskade markant efter användning av probiotiska rengöringsmedel, visar en stor vetenskaplig studie.

Studier gjorda av det italienska universitetet i Ferrara på sjukhuset Santa Anne di Ferrara “Testing Bio-Stabilizing Agents Using Probiotic Products For Hospital Cleaning And Sanitation” visar att användning av probiotiska rengöringsmedel minskar patogena (sjukdomsalstrande) bakterier med 70-80%, jämfört med konventionella desinficerande rengöringsmedel.

Resultaten bekräftar att användning av probiotika i rengöringsmedel leder till en generell reducering av antalet patogener jämfört med konventionella metoder –de goda bakterierna kan effektivt konkurrera ut de dåliga bakterierna samt ge ett långsiktigt skydd.
Efter två månaders användning av probiotiska rengöringsmedel har det visat en betydande minskning av patogena mikrober jämför med platser som blev behandlade med konventionella aggressiva kemikalier. I de flesta fallen har populationen av patogena mikroorganismer minskat med nästan 90%, och den genomsnittliga samlade patogenreduktionen jämfört med traditionella desinfektionsmedel är över 70-80%.
https://www.paulheatrecovery.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/University-of-Ferrara-Probiotic-cleaning-in-Hospital-Wards.pdf

Geneius Labs, the United Kingdom.

The trial has shown that a surface treated with probiotics provides up to 8 days of protection against the reproduction of E. coli bacteria

Om du vill veta mera:

2018 Publication 326688079: Efficient removal of hospital pathogens
https://www.paulheatrecovery.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/University-of-Ferrara-Probiotic-cleaning-in-Hospital-Wards.pdf
Forum, Helle. 2018. Probiotika: En guide til dine gode bakterier. People ́s Press ISBN 8772004797