Min varukorg

  • Inga varor i varukorgen.

Väteperoxid 3%, 300ml

99 kr

På lager

  • Foodgrade
  • 3%
  • Många användningsområden

 

Väteperoxid 3% (H₂O₂) finns i flera olika storlekar och med olika tillbehör. Du kan köpa separat pump- eller spraymodul som passar även denna lilla flaskan och klippa av till önskad längd. Väteperoxid 3% 300 ml är foodgrade. 

Innehåll Re-fresh Superfoods väteperoxid 3% packas i Sverige. Tillverkningen görs från en högre koncentration och kan därför variera någon promille i styrka. Som vatten används ett destillerat vatten som både genomgått omvänd osmos och avjonisering. 

Hållbarhet med styrkan 3% i ett år. Därefter långsam och gradvis avtagande styrka. Bryts ned till syre och vatten. Om väteperoxid utsätts för höga temperaturer, starkt soljus eller att flaskan ofta öppnas, så skyndar detta på nedbrytningen. 

Säkerhet 3% väteperoxid, är så låg styrka att produkten inte behöver några speciella säkerhetsmärkningar, men bör ändå hanteras varsamt. Tänk på att stänk i ögonen kan ge upphov till sveda, så är du osäker, förebygg med ögonskydd vid hantering. Kommer väteperoxid 3% i kontakt med ögonen så kan du för säkerhets skull spola dem med vatten. Om symptom ändå kvarstår efter sköljning, kontakta läkare. Väteperoxid 3% kan verka blekande på bland annat textilier. Så använd inte kläder du är rädd om, när du hanterar produkten. 

Förvaring Förvaras mörkt och svalt. Undvik direkt solljus som påskyndar utfällningen av syre. Väteperoxid 3% är en färglös och luktfri vätska och ska därför förvaras åtskilt från drickbart. Undvik att förvara i annan förpackning om du är osäker på om materialet reagerar med väteperoxid, som till exempel vissa metaller. 

Andra namn för väteperoxid är: Hydrogen peroxid, Vätesuperoxid, Oxygenol, divätedioxid.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.